Tehetség-Vár

infoblokk_kedv_final_felso

Újra elindultak a disszeminációs tréningek

A járványhelyzet enyhülésével a Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület az EFOP-5.2.2-17-2017-00033 azonosítószámú Ifjúsági szervezetek a leendő vállalkozókért című pályázatának keretében újra elindította a disszeminációs tréning sorozatát, melynek keretében megosztja projekt-tapasztalatait az ifjúsággal és a fiatal vállalkozókkal foglalkozó szakemberekkel.
A tréningeken a projekt előre haladásának ismertetése után bemutatásra kerültek az eddig elért eredmények. Ilyen például a hálózatépítő kutatás, mely által átlátható, közösségi vállalkozásfejlesztési folyamatok indulnak be és az egyéni innovációk és sikerek adaptálhatóvá válnak. A résztvevők megismerhették a projekt során készült ajánlásgyűjteményt, mely ajánlásokat fogalmaz meg azokra a konkrét szakpolitikai eszközökre vonatkozóan, amelyek segítségével a fiatalok vállalkozóvá válását támogatni kívánó ifjúsági- és egyéb szervezetek a munkájuk során konkrétan fel tudnak használni. Projekteredményként bemutatásra került a tréning résztvevőinek a kutatási jelentés, a tanulmányutak és műhelymunkák tapasztalatai, valamint az online módszertani segédeszközök is.
A disszeminációs tréningek során a résztvevő szakemberek a tudástranszfer mellett szakmai kapcsolatokra is szert tettek, ezzel is hozzájárulva a projekt eredményességéhez és minél szélesebb körű alkalmazásához.