Tehetség-Vár

infoblokk_kedv_final_felso

BeDrugFree

Talk freely - Connect courageously - Prevent effectively

A pécsi Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület és az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ partnerségében kerül realizálásra a BeDrugFree név alatt futó drogprevenciós projekt, amely az Interreg Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program (http://www.huhr-cbc.com) finanszírozásával valósul meg.

A HUHR/1901/3.1.2/0089 projekt célja, hogy a kábítószerekkel kapcsolatban átfogó információt biztosítson, segítse a felnőtt társadalmat abban, hogy a fiatalok szerfogyasztással kapcsolatos kérdéseire hiteles és pontos választ adjon, valamint korszerű, a téma minden területére kiterjedő információt nyújtson a szerfogyasztás szempontjából érintett célcsoportnak. 

Projekt aktivitások:

„Légy a csapat tagja!” műhelyfoglalkozás: célja a képzésben lévő (pedagógus, szociális munkás, pszichológus) fiatalok, és képzett szakemberek témával kapcsolatos ismereteinek, valamint a fiatalokkal való közös munkához szükséges készségeik és képességeik bővítése, a tábor szervezéséhez és vezetéséhez szükséges kompetenciák megszerzése.

Találd meg önmagad!Önismereti tábor: kamasz fiataloknak (15-18 éves életkor között) biztosítunk teret és lehetőséget önmaguk mélyebb megismerésére, azáltal hogy élménypedagógia módszerek segítségével bővülnek a társas kompetenciáik. Az önismereti tábor egyik szerves eleme a szerfogyasztással kapcsolatos attitűdök formálása, valamint a kortárs segítés lehetősége. A projekt központi eleme, hogy motiváljuk a táborban résztvevő fiatalokat a közösségépítésre, hogy lakóhelyükön egészséges, cselekvő, építő és támogató kortárs közösségeket tudjanak kialakítani.

Drogprevenciós műhelyfoglalkozás osztályfőnöki órákon: a táborban részt vett fiatalok kortárs segítő tevékenységüket leghatékonyabban az osztályközösségeikben tudják kamatoztatni. A táborban elsajátított készségek és tudás birtokában drogprevenciós műhelyfoglalkozásba kapcsolják be osztálytársaikat. Ennek elsődleges célja, hogy nem egy alá-fölérendelt kapcsolatban születik a drogprevenció témájában párbeszéd, hanem a résztvevő felek teljesen egyenrangúak lehetnek, ebből adódóan a projekt prevenciós ereje is sokkal erősebb. A mini workshopokat tartó fiatalok munkáját szakmai team kíséri, amely célja a fiatalok szakmai kompetenciájának növelése és a kooperáció fejlesztése. 

Drogprevenciós kiállítás Pécsett – Köztes átmenetek – a drog” című interaktív, multimediális kiállítás: egy közvetlen, tabumentes fórum, ahol a fiatalok őszintén beszélgethetnek a drogkérdésről. Ismereteiket bővíthetik egy interaktív, vizuális elemekben gazdag környezetben. A két órás beszélgetést képzett szakemberek vezetik 15 fős csoportokban. A kiállítás lehetőséget teremt a drog tematikájának körbejárására a kezdetektől a szenvedélybetegségig. A kiállítás minden érdeklődő számára nyitva áll.

Köztes Átmenetek – a drog (interaktív, multimediális drogprevenciós kiállítás) (www.koztesatmenetek.hu), amely 2021. október 18. és november 18. között fogadja az érdeklődőket.

Kérdőíves felmérés: a táborban és kiállításon részt vett fiatalok felmérése, mely szerfogyasztási szokásaik, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos attitűdjeik feltárására ad lehetőséget, valamint hozzájárul a szervezetek drogprevenciós stratégiáinak kidolgozásához, és a kapott eredmények más releváns kutatásokkal való összehasonlításához.

Fotó- és videópályázat: kisfilm-, plakát- és fotópályázat (3-5 fős csoportokban), melyben arra vagyunk kíváncsiak, hogy a fiatalok hogyan hívnák fel a figyelmet a drogprevencióra, a káros szenvedélyekkel járó veszélyekre, s ezt milyen módon jelenítenék meg audiovizuális eszközökkel. Prevenció fiataloktól fiataloknak.

Zárókonferencia: a projekt lebonyolítása során szerzett tapasztalatok cseréje, jó példák kiemelése, jövőbeli célok meghatározása, kutatási eredmények feltárása.

Bővebb információt a projektről és a táborról a csatolt dokumentumokban talál.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, keressen telefonon (+36 216 21 200 6433 normál díjas szám) vagy e-mailben ().

A honlap tartalma a Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület felelősége, és semmilyen körülmények között nem reflektálja az Európai Unió és/vagy Irányító Hatóság álláspontját.

Ajánlattételi felhívás kiállításszervezésre és kérdőíves felmérésre:

Ajánlattételi felhívás rendezvényszervezésre:

Ajánlattételi felhívás beszerzés és fordítás