Tehetség-Vár

infoblokk_kedv_final_felso

EFOP-1.8.7

Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület prevenciós programja

A Tehetség-Vár Tudományi Egyesület Pécsen valósítja meg a projektet. A projekt megvalósulását 24 hónap alatt tervezzük – 2019.04.01-től 2021.03.31-ig. A projekt tervezésénél figyelembe vettük a már jelenleg is működő programokat, a városunkban így ezek megtartására több alkalommal lesz lehetőségünk.  A tervezett programok összeállításánál fő szempont volt, hogy tudjuk, mire van szükség a városban élők számára. A hosszú távú célok elérését biztosítva a projekt végére egy helyi akció tervet is elkészítünk, mely a jövőre nézve is iránymutatással szolgálhat a számunkra. A célcsoport számára olyan programokat szervezünk, ahol megismerhetik önmagukat, valamint fejleszthetik személyiségüket speciális technikák elsajátításával, valamint azok használatával a való életben. Megszervezésre kerülnek olyan programok, ahol a szülők a „szülői készségeket” fejleszteni tudják. Ennek segítségével és a családtagok bevonásával tudják erősíteni a családi köteléket. Fontosnak tartjuk, hogy a célcsoporthoz tartozó szerfogyasztó fiatalokkal foglalkozó szervezetek és csoportok szakmai alapon való együttműködésének kialakítása valamint fejlesztése megtörténjen. Prioritásként kezeljük, hogy a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bevonásával és a közösségi összetartás erősítésével csökkenjen a „kábítószer – probléma”. Ezt elősegítve workshopokat, rendezvényeket és képzéseket terveztünk a projektbe. A szülők számára tartandó – „Útravaló Szülőknek – Szülő Suli”, a fiatal szülőknek elméleti és gyakorlati képzést biztosít, melynek középpontjában a gyermek van. A program célja az, hogy speciális ismereteket adjunk a gyermeküket nevelő szülőknek a gyermeklélektanról, illetve a fontosabb nevelési kérdésekről, valamint információval és gyakorlati segítséggel szolgáljunk a szenvedélybetegségek kialakulásának rizikófaktoráról. Alapvető információkkal látjuk el a szülőket a lelki egészség, az önismeret, a készségfejlesztés és a függőségek terén. A sport és szabadidő területén olyan sportprogramok szervezésére törekszünk, mint a „DopPinQ” sportnap, ahol neves sportolókat és személyi edzőket hívunk meg ezáltal is felkeltve az érdeklődést a célcsoport számára. Itt a célcsoport fiatalabb generációi olyan dolgokat sajátíthatnak el az idősebb generációtól, mely segít számukra a helyes döntések meghozatalában. Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok célja, hogy az egyén megismerje önmagát, javítsa a döntéshozatali képességét; elősegítve ezt visszautasítási technikákat és szituációs gyakorlatokat ismerhetnek meg és sajátíthatnak el a résztvevők. Információt szolgáltatunk a szerhasználat káros következményeiről. Képzéseink során többek között agresszió kezelési technikákat ismertetünk meg a célcsoporttal, melyeket szituációs gyakorlatokban el is tudnak sajátítani. Műhelyfoglalkozás keretében szakmai csoportokat hozunk létre, melyek a területi együttműködés keretében helyi szakemberek bevonásával fognak működni. Önsegítő csoportfoglalkozásokat is megvalósítunk. A programok tervezett időpontjainál figyelembe vettük, hogy megfeleljünk a mérföldköveknek és az indikátoroknak, valamint a kötelező- és választható tevékenységeknek is. A projektmenedzsment kiválasztásánál szem előtt tartottuk, hogy olyan szakemberek kerüljenek kiválasztásra, akik megfelelnek a felhívásban foglalt követelményeknek és megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkeznek az adott területen. Egy fő szakmai vezető, egy fő projektmenedzser és egy fő pénzügyi vezető került kiválasztásra. Mind a három szakember jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik a prevenciós területen. A szakemberek mellett önkéntesek is segítik a munkát, valamint a programok és képzések sikeres lebonyolítását, ezáltal garantálva, hogy minél több embert érjünk el és segítsük a célcsoportot.

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.10.07.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.03.

Az elnyert támogatás összege: 99 993 060 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.7-16-2017-00020