Tehetség-Vár

infoblokk_kedv_final_felso

Nemzetközi kutatás segíti a helyi közösségeket

Utca szintű, alulról szerveződő helyi közösségek fejlesztésén dolgozik az Utca, Köz, Közöd van hozzá projekt, melyben négy ország részvételével nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat gyűjtenek össze, ezzel segítve a civil szerveződések létrejöttét és működését.

 

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete irányítja azt a projektet, melyben négy ország (Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia) képviselői arra vállalkoznak, hogy a települési mikroközösségekhez kapcsolódó nemzetközi jógyakorlatokat összegyűjtik. Ezeket a már sikeres példákat elemezve, egyéb kutatásokkal kiegészítve összeállítanak egy módszertani szakmai anyagot a tapasztalatokról, mely nyilvánosan elérhető adatbázis formában is elérhetővé válik.

Az alulról szerveződő utcaközösségek intézménye a demokrácia egyik kulcseleme, az USA-ban és Európa több országában is vannak hagyományai. Az utóbbi évtizedben a Duna Stratégia és a V4-ek területén is megjelentek hasonló közösségek, és megerősödött a részvételük a különféle döntéshozatali folyamatokban. Az Utca, Köz, Közöd van hozzá projekt projekt célja feltárni és terjeszteni a települések legalsóbb szintű kisközösségeinek működését, és a Duna Stratégia régió illetve a V4 országokban működő mikroközösségekhez kapcsolódó azon megoldásokat, amelyekkel más hasonló szervezetek is költséghatékonyan érhetnek el fenntartható eredményeket.

A nemzetközi kutatás fókuszában több célcsoport is szerepel. Vizsgálják például az aktív lokális magyaroroszági utcaszintű közösségeket, valamint a régió országainak lokális kisközösségeit is. A nemzetközi összehasonlítás kiemelten fontos annak érdekében, hogy a hasonló gazdasági-társadalmi-kulturális helyzetű országokban megvalósuló megoldások hazai alkalmazhatóságának előfeltételeiről információkat szerezzenek a kutatók. A projekt egyik célja, hogy a Kelet-Közép-Európában működő helyi szerveződések jógyakorlatait hazánkban is alkalmazni lehessen.

A kutatási vizsgálatok nemcsak az utcaszintű közösségekre terjednek ki, hanem a közösségekhez kapcsolódó közösségfejlesztő szakemberekre, facilitátorokra is. A jógyakorlatok azt mutatják, hogy egy-egy közösség működése elképzelhetetlen egy vagy pár aktív és lelkes, a közösséget összekovácsoló szereplő nélkül. A projektnek célja tehát annak feltérképezése, hogy milyen személyi, tudásbeli feltételek megléte szükséges e személyeknél, illetve ezek a szereplők hogyan és milyen környezeti feltételek mellett képesek a lehető leghatékonyabban működni.

A nemzetközi felmérés a fentieken kívül kiterjed: – helyi lakossági csoportokra; – helyi ügyekkel, érdeklépviselettel foglalkozó civil szervezetekre; – helyi kulturális- és ifjúsági szervezetekre, intézményekre; – települési, kerületi, városi önkormányzatokra; – településfejlesztési hivatalokra is. A projektnek távlati célja, hogy aktív helyi közösségekből, a felmerülő problémákra hatékonyan, több szempontból adekvát választ adni képes csoportokból épüljön fel társadalmunk, amely összességében nyitott közösséget és prosperáló gazdaságot eredményez országos és regionális szinteken is.

A projekt eredményeként tehát megvalósul egy átfogó transznacionális, kevert módszert alkalmazó kutatás a régió országaiban létrejött utca szintű helyi közösségekkel a fókuszban.

 

A projektről bővebb információ elérhető a https://kefe.hu/projektek/efop-5-2-2/ honlapon.