Tehetség-Vár

infoblokk_kedv_final_felso

Mi a program 3 fő haszna?

A Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület Transznacionális együttműködések – Ifjúsági szervezetek a leendő vállalkozókért című projektjének célja, hogy egy tudás- és elvárás alapon szerveződő szakmai platform jöjjön létre, az olyan ifjúsági szervezetek számára, akik a középiskolások és a fiatal felnőttek korosztályával foglalkoznak. Szakmai fórumunk biztosítaná ezen szervezetek számára a lehetőséget, hogy az általuk fejlesztett és gondozott fiatalok vállalkozóvá válását támogathassák. A program fő feladatai a kutatás 3 országban, a hálózatépítés és a jó gyakorlat megosztás. A pályázatba bevont országok: Magyarország, Szlovákia és Románia.

A projekt legfőbb programtevékenységei: Hálózatépítő kutatás; – Szakmai fórum megteremtése; – A vállalkozóvá válás támogatása az ifjúsági szervezetek körében – kutatás ; – „Kárpát-medencei vállalkozói tehetségek térképe” – szakmai módszertani csomag kidolgozás

 

A program hasznosulásának fő területei:

1. A program kutatási eredményei hasznos új információkat és összefüggéseket tárnak fel a vállalkozóvá válás és a gazdaságfejlesztés területén, lefedve a magyar nyelvterület legnagyobb részét. A kutatás hiánypótló jellegű, hiszen ezen a szakterületen hasonlóra mindeddig nem került sor. A kutatási eredményeket felhasználhatják a tématerületen dolgozó szakemberek mellett a szakpolitikai fórumok, illetve más kutatók is.

2. A kutatás eredményeire alapozva szakpolitikai ajánlások kerülnek elkészítésre, melyeket a döntés-előkészítés és a döntéshozatal során a területért felelős szakpolitikai döntéshozók rendelkezésére bocsát az Egyesület. Ezek az ajánlások segítséget nyújtanak a megfelelő döntések előkészítésében és meghozatalában, így közvetve a program eredményei hozzájárulnak a vállalkozásfejlesztés és az ifjúságpolitika sikeréhez. Fölöttébb sikeres esetben a Fórum állandó támogatóra talál, ezzel is hozzájárulva a fiatalok sikeres munkaerő-piaci megjelenéséhez és gazdasági integrációjuk támogatásához.

3. A projekt eredményeképpen létrejön egy azonnali alkalmazásra kész, kidolgozott innovatív módszertan, mely közvetlenül és ingyenesen felhasználható lesz minden magyar nyelvű inkubátorház és start-up program részére. Ideális esetben intézményi adaptációra kerül és az érintett szakember köre minden napi gyakorlatában alkalmazza majd. A módszertan alkalmazásával a szakemberek sikeresebben dolgozhatnak majd a fiatalok és a vállalkozói készségek fejlesztésén, valamint az on-line eszköz tényleges együttműködéseket hoz létre. Ezáltal a projekt közvetlenül is hozzá fog járulni a program kitűzött céljainak eléréséhez.

A projekt hatásterülete Magyarország teljes konvergencia régiója, így a projekt hosszú távú hasznosulása Közép-magyarország kivételével valamennyi régióra kiterjed az országban, elősegítve a települések gazdasági és társadalmi helyzetének javulását, a munkanélküliség javulását, a szellemi tőke gyarapodását.