Tehetség-Vár

infoblokk_kedv_final_felso

Hálózatépítő kutatás készül

A Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület Transznacionális együttműködések – Ifjúsági szervezetek a leendő vállalkozókért című projektjének célja, hogy egy tudás- és elvárás alapon szerveződő szakmai platform jöjjön létre, az olyan ifjúsági szervezetek számára, akik a középiskolások és a fiatal felnőttek korosztályával foglalkoznak. Szakmai fórumunk biztosítaná ezen szervezetek számára a lehetőséget, hogy az általuk fejlesztett és gondozott fiatalok vállalkozóvá válását támogathassák. A program fő feladatai a kutatás 3 országban, a hálózatépítés és a jó gyakorlat megosztás. A pályázatba bevont országok: Magyarország, Szlovákia és Románia.

A projekt legfőbb programtevékenységei:

Hálózatépítő kutatás; – Szakmai fórum megteremtése; – A vállalkozóvá válás támogatása az ifjúsági szervezetek körében – kutatás ; – „Kárpát-medencei vállalkozói tehetségek térképe” – szakmai módszertani csomag kidolgozás

A hálózatépítő kutatás célja, hogy átlátható, közösségi vállalkozásfejlesztési folyamatok induljanak be, s az egyéni innovációk és sikerek adaptálhatóvá váljanak. A sikeres szakmai platform létrehozásához elengedhetetlen ún. „hub”-ok (vagyis hálózati kapcsolódási pontok) felmérése és feltérképezése, adott esetben bevonása, elsősorban a programterületen és a szakmai szervezetek között. Ehhez elkészül egy célcsoport felmérő kutatás, mely kiegészül a szervezetek (és szakmai támogatóik) érintkezési szociometriájával. A kutatás végeztével ajánlás készül a létrehozandó fórum szervezésére, illetve a bevonandó szervezetekre és funkciójukra.