Tehetség-Vár

infoblokk_kedv_final_felso

Beszámoló 3. Műhelymunkáról

A műhelymunka időpontja: 2018. július 13.

Résztvevők száma: 5 fő

A Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület az EFOP-5.2.2-17-2017-00033 azonosítószámú Transznacionális együttműködések – Ifjúsági szervezetek a leendő vállalkozókért című projekt keretei közt 2018. július 13-án sor került a harmadik műhelymunkára az Egyesület és a nemzetközi partnerszervezetek képviselőinek – 5 fő – részvételével.

A harmadik műhelymunkán a jelenlévők továbbra is a fiatalok vállalkozási kedvét és vállalkozási lehetőségeit elemezték, páros beszélgetések, majd kerekasztalbeszélgetés formájában. A fókuszba a különféle országokra, régiókra jellemző szokások, eltérések, hasonlóságok kerültek, illetve a legfontosabb általuk ismert aktorok bemutatása, helyi szereplőkről, konzorciumi kapcsolatokról, illetve azok esetleges hiányai kerültek még megvitatásra. Ezekből a jellemzésekből és összehasonlításokból hasznos konklúziókhoz és megoldásokhoz jutottak.