Tehetség-Vár

infoblokk_kedv_final_felso

A vállalkozóvá válás támogatása az ifjúsági szervezetek körében

A Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület Transznacionális együttműködések – Ifjúsági szervezetek a leendő vállalkozókért című projektjének célja, hogy egy tudás- és elvárás alapon szerveződő szakmai platform jöjjön létre, az olyan ifjúsági szervezetek számára, akik a középiskolások és a fiatal felnőttek korosztályával foglalkoznak. Szakmai fórumunk biztosítaná ezen szervezetek számára a lehetőséget, hogy az általuk fejlesztett és gondozott fiatalok vállalkozóvá válását támogathassák. A program fő feladatai a kutatás 3 országban, a hálózatépítés és a jó gyakorlat megosztás. A pályázatba bevont országok: Magyarország, Szlovákia és Románia.

A projekt legfőbb programtevékenységei:

Hálózatépítő kutatás; – Szakmai fórum megteremtése; – A vállalkozóvá válás támogatása az ifjúsági szervezetek körében – kutatás ; – „Kárpát-medencei vállalkozói tehetségek térképe” – szakmai módszertani csomag kidolgozás.

A vállalkozóvá válás támogatása az ifjúsági szervezetek körében

A program  legfontosabb állomása a fórum létrehozását követően történő kutatás lefolytatása. Ebben a kutatásban részt vesz az összes bevont ország, s aktív, összehasonlító elemzés születik az ifjúsági szervezetek szerepéről, a fiatal nemzedék vállalkozóvá válásának támogatása szempontjából, ország specifikusan. A kutatás online kérdőív formájában valósul majd meg első sorban, de a létrehozott fórum tökéletes lehetőséget kínál majd a feltáró, kvalitatív elemzés kivitelezésére is. A feltáró elemzés módja a következő: interjúk készítése a szakmai fórumon; résztvevői elemzés és megfigyelés a tréningeken, valamint a terepmunkákon. A kutatás „kutatási beszámolóval” és ajánlásokkal zárul. A végproduktum egy kutatási záró-jelentés, mely tartalmazza az előkutatás tapasztalatait, a fórum munkáját végigkísérő elemző- feltáró- összehasonlító kutatás tapasztalatait, valamint záró következtetéseit is.